Vyhľadávanie

Pokiaľ ide o centralizovaným postupom registrované lieky, prístup k hláseniam sa poskytuje na základe názvu lieku alebo liečiva.

Pokiaľ ide o lieky registrované inak ako centralizovaným postupom, prístup sa poskytuje iba na základe názvu liečiva.

Index A – Z

* Lieky registrované inak ako centralizovaným postupom

 EMA
EudraVigilance