Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti pacientov

Európska lieková agentúra uverejňuje upozornenia týkajúce sa bezpečnosti pacientov vždy, keď odporúča väčšie zmeny v registrácii lieku. Národné liekové regulačné autority zverejňujú informácie týkajúce sa bezpečnosti pacientov v súvislosti s liekmi registrovanými v členských štátoch. Kontaktné informácie sú uvedené na stránke so zoznamom národných liekových regulačných autorít v EHP.

Akékoľvek riziká týkajúce sa lieku treba vždy predisktutovať s lekárom alebo lekárnikom. Európska lieková agentúra nemôže poskytovať rady jednotlivým pacientom v súvislosti s ich liečbou alebo zdravotným stavom.

 EMA
EudraVigilance