Ako nahlásiť vedľajší účinok

Hlásenia vedľajších/nežiaducich účinkov môžu podať zdravotnícki pracovníci i pacienti prostredníctvom online formulárov na podávanie hlásení spravovaných národnými liekovými regulačnými autoritami alebo telefonicky. Obráťte sa na príslušnú liekovú autoritu zo zoznamu národných liekových regulačných autorít v EHP, ktorá vám poskytne informácie o tom, ako podať hlásenie o vedľajšom účinku.

Ak sa u vás prejavil vedľajší účinok alebo si myslíte, že zrejme trpíte prejavom vedľajšieho účinku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Európska lieková agentúra nemôže prijímať hlásenia o vedľajších účinkoch priamo od pacientov ani od spotrebiteľov. Agentúra tiež nemôže poskytovať individuálne lekárske poradenstvo ani potvrdiť či vaše príznaky zapríčinil váš liek.

Viac informácií: Vedeli ste, že aj vy sami môžete hlásiť vedľajšie účinky?

 EMA
EudraVigilance