Kompatibilita prehliadača

Používanie tejto webovej stránky

Javascript

Na zobrazovanie ponúk, otázok a odpovedí na stránke Časté otázky a na spúšťanie kontextových okien webová stránka Európskej liekovej agentúry využíva jazyk JavaScript. Na to, aby webová stránka fungovala správne, je potrebné vo zvolených nastaveniach prehliadača „Povoliť JavaScript“. Väčšinou sa táto (alebo podobná) možnosť voľby nachádza v bezpečnostných nastaveniach prehliadača, no v niektorých prehliadačoch sa to môže označovať aj ako tzv. aktívne skriptovanie.

Súbory cookie

Webová stránka využíva súbory cookie na uloženie informácií o tom, že ste súhlasili s vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti, čo je potrebné na zobrazovanie hlásení. Informácie sa uchovávajú sedem dní. Po uplynutí tejto lehoty bude používateľ musieť znovu súhlasiť s vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti.

Adobe

Minimálne požiadavky na aplikáciu Adobe, aby táto webová stránka fungovala správne:
– Adobe Reader 10.x
– Adobe Flash Player 10.2

 EMA
EudraVigilance