Kontakty

Na koho sa mám obrátiť?

Som pacient alebo ošetrovateľ

  • Ak máte nejaké obavy súvisiace s liekom, ktorý užívate alebo otázky týkajúce sa informácií, ktoré ste našli na tejto webovej stránke, porozprávajte sa o tom so zdravotníckym pracovníkom.
  • Ak chcete nahlásiť podozrenie na vedľajší účinok, porozprávajte sa o tom so zdravotníckym pracovníkom alebo nahláste priamo pomocou online formulárov na podávanie hlásení, ktoré spravujú národné liekové regulačné autority alebo telefonicky. Vyhľadajte si zoznam národných liekových regulačných autorít v EHP, kde sa nachádzajú informácie o tom, ako nahlásiť vedľajší účinok.
  • Európska lieková agentúra nemôže prijímať hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky od pacientov alebo ošetrovateľov a nemôže poskytovať ani individuálne lekárske poradenstvo.

Som zdravotnícky pracovník

  • Ak máte nejaké obavy týkajúce sa bezpečnosti lieku, obráťte sa na národnú liekovú regulačnú autoritu vo vašej krajine. Vyhľadajte si zoznam národných liekových regulačných autorít v EHP.
  • Európska lieková agentúra nemôže zhromažďovať hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky od zdravotníckych pracovníkov a nemôže poskytovať ani individuálne lekárske poradenstvo.

Mám technický problém s webovou stránkou alebo so zobrazením hlásení na webovej stránke

Som pracovník národnej liekovej regulačnej autority alebo farmaceutickej spoločnosti a mám otázku týkajúcu sa prístupu do systému EudraVigilance na profesionálne účely

Ak máte iné otázky alebo požiadavky

 EMA
EudraVigilance