Jak zgłosić działanie niepożądane

Zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych są zazwyczaj przesyłane  przez osoby wykonujące zawody medyczne, takie jak lekarz lub farmaceuta. Coraz częściej pacjenci mają możliwość samodzielnego zgłoszenia podejrzenia działania niepożądanego za pomocą różnych narzędzi, takich jak zarządzane przez krajowe urzędy regulacji internetowe formularze zgłoszeń dla pacjentów lub telefonicznie. Aby uzyskać informację, jak zgłosić działanie niepożądane, należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu z listy krajowych urzędów regulacji leków w EOG.

Jeśli pacjent doświadcza lub ma wrażenie, że doświadcza działania niepożądanego, powinien zasięgnąć porady osoby wykonującej zawód medyczny. Europejska Agencja Leków nie może przyjmować zgłoszeń o działaniach niepożądanych bezpośrednio od pacjentów lub konsumentów. Agencja nie jest także w stanie udzielać porady medycznej, ani potwierdzać, że doświadczone objawy są wywołane przez lek.
Więcej informacji w zakładce Czy wiesz, że pacjenci mogą samodzielnie zgłaszać działania niepożądane.

 EMA
EudraVigilance