Prawo autorskie

Zawartość tej strony internetowej zwanej „Europejską bazą danych zgłoszeń podejrzeń niepożądanych działań leków” jest własnością © EMA [1995-2024].

W szczególności, jeśli nie określono inaczej, Europejska Agencja Leków zgodnie z obecnie obowiązującym w Unii Europejskiej i międzynarodowym prawem jest właścicielem praw autorskich i praw do bazy danych zamieszczonych na tej stronie internetowej oraz ich zawartości.

Na niniejszych stronach internetowych informacje i dokumenty są ogólnodostępne i mogą być powielane i/lub rozpowszechniane w całości lub części, niezależnie od celu i/lub stosowanych formatów, w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem podania Agencji jako źródła danych. Informacja taka musi być zamieszczona na każdej kopii materiału.

Dozwolone jest cytowanie danych bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia, pod warunkiem podania źródła danych w każdym wypadku.

 EMA
EudraVigilance