Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wtedy, kiedy zalecane są znaczące zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie leku do obrotu Europejska Agencja Leków publikuje ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków u pacjentów. Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków dopuszczonych do obrotu w państwach członkowskich publikują także krajowe urzędy regulacji leków. W celu uzyskania danych kontaktowych zobacz lista krajowych urzędów regulacji leków w EOG.

Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące leku należy zawsze omówić z lekarzem lub farmaceutą. Europejska Agencja Leków nie może udzielać porad dotyczących leczenia lub choroby indywidualnym pacjentom.

 EMA
EudraVigilance