Kompatybilność przeglądarki

Używanie strony internetowej

Javascript

Strona internetowa Europejskiej Agencji Leków wykorzystuje JavaScript do przeglądania menu, pytań i odpowiedzi na stronie często zadawanych pytań i w celu otwierania okienek typu pop-up. Aby strona internetowa działała prawidłowo, należy włączyć usługę JavaScript („enable JavaScript”) w ustawieniach wybranej przeglądarki. Zazwyczaj taka lub podobna opcja pojawia się w ustawieniach zabezpieczających przeglądarki, chociaż niektóre przeglądarki mogą opisywać ją jako wykonywanie skryptów aktywnych („active scripting”).

Pliki cookie

Strona internetowa używa plików cookie do przechowywania informacji o akceptacji klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności w celu przeglądania raportów internetowych. Informacja ta jest przechowywana przez siedem dni. Po wygaśnięciu tego okresu użytkownik musi ponownie zaakceptować klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności.

Adobe

Minimalne wymagania dla Adobe umożliwiające prawidłowe działanie tej strony internetowej są następujące:
- Adobe Reader 10.x
- Adobe Flash Player 10.2

 EMA
EudraVigilance