Dostęp online do zgłoszeń podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych

Wyglad strony glównej

Na niniejszej stronie internetowejmożna przeglądać dane dotyczące zgłoszeń podejrzenia wystąpienia działań ubocznych zwanych także działaniami niepożądanymi leków/reakcjami polekowymi dla leków dopuszczonych do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej dostęp do zgłoszeń można uzyskać zarówno poprzez nazwę handlową leku, jak i nazwę substancji czynnej. W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze narodowej, dostęp jest możliwy poprzez nazwę substancji czynnej.

Raporty dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 znajdują pod tym linkiem, Należy kliknąć literę ‘C’ i przejść niżej do “COVID-19”.

Najwazniejsze informacje
wypunktowanie Informacje Na niniejszej stronie internetowejdotyczą podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych tzn. zdarzeń medycznych obserwowanych po zastosowaniu leku, które jednak nie muszą być koniecznie związane ze stosowaniem leku lub wywołane przez lek.
wypunktowanie Informacji dotyczących zgłoszeń podejrzenia wystąpienia działań ubocznych nie należy interpretować jako potwierdzenie że lek lub substancja czynna wywołuje obserwowane działanie niepożądane lub ich stosowanie jest niebezpieczne. Jedynie szczegółowa ocena i analiza naukowa wszystkich dostępnych danych umożliwia wyciągnięcie rzetelnych wniosków w odniesieniu do korzyści i ryzyka stosowania leku.
Europejska Agencja Leków publikuje te dane, aby jej partnerzy oraz opinia publiczna, mieli dostęp do informacji, które europejskie organy regulacji leków wykorzystują do oceny bezpieczeństwa stosowania leku lub substancji czynnej. Przejrzystość jest główną zasadą pracy Agencji.
 EMA
EudraVigilance