Kontakt

Do kogo należy się zwrócić?

Jestem pacjentem lub opiekunem pacjenta

  • W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z przyjmowanym lekiem lub jakichkolwiek pytań dotyczących informacji dostępnych na tej stronie internetowej należy zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny.
  • W celu zgłoszenia działania niepożądanego należy zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny. Coraz częściej pacjenci mają możliwość w różny sposób samodzielnie zgłosić podejrzenie działania niepożądanego, np. za pomocą elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach internetowych krajowych organów regulacji leków lub telefonicznie. W celu uzyskania informacji, jak zgłosić działanie niepożądane, zobacz wykaz krajowych organów regulacji leków w EOG.
  • Europejska Agencja Leków nie może przyjmować zgłoszeń podejrzeń działań niepożądanych od pacjentów ani opiekunów, ani nie jest w stanie udzielić indywidualnej porady medycznej.

Jestem osobą wykonującą zawód medyczny

  • W przypadku zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa leku należy zwrócić się do krajowego organu regulacji leków, patrz wykaz krajowych organów regulacji leków w EOG.
  • Europejska Agencja Leków nie może przyjmować zgłoszeń podejrzeń działań niepożądanych od osób wykonujących zawód medyczny ani nie jest w stanie udzielić indywidualnej porady medycznej.

Mam problem techniczny ze stroną internetową, nie mogę przeglądać zgłoszeń działań niepożądanych

Jestem pracownikiem krajowego organu regulacji leków lub firmy farmaceutycznej i mam pytanie o dostęp do systemu EudraVigilance do celów służbowych

Wszystkie inne zapytania:

 EMA
EudraVigilance