Pretraživanje

Za lijekove odobrene centraliziranim postupkom, prijave se mogu pretraživati unosom naziva lijeka ili djelatne tvari.

Za lijekove koji nisu odobreni centraliziranim postupkom, prijave se mogu pretraživati samo unosom naziva djelatne tvari.

Pretraživanje od A do Z

 

* Lijekovi koji nisu odobreni centraliziranim postupkom

 EMA