Kontakti

Kome se trebam obratiti?

Ja sam bolesnik ili njegovatelj bolesnika

  • Ako ste zabrinuti u vezi bilo čega o lijekovima koje uzimate ili imate pitanja o informacijama koje ste vidjeli na ovim internetskim stranicama, savjetujemo vam da razgovarate sa zdravstvenim djelatnikom.
  • Ako želite prijaviti sumnju na nuspojavu lijeka, savjetujemo vam da razgovarate sa zdravstvenim djelatnikom. Bolesnici su sve češće u mogućnosti prijaviti sumnje na nuspojave lijeka na različite načine, kao primjerice putem internetskih obrazaca prijave za bolesnike, koje na svojim internetskim stranicama imaju državna regulatorna tijela za lijekove, kao i telefonski. Pogledajte popis državnih regulatornih tijela za lijekove u EGP-u, ako trebate informacije o tome kako prijaviti sumnju na nuspojavu lijeka.
  • Europska agencija za lijekove ne može prihvatiti prijave sumnji na nuspojave lijekova od bolesnika ili njegovatelja bolesnika te ne može davati pojedinačne medicinske savjete.

Ja sam zdravstveni djelatnik

  • Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti određenog lijeka, preporučujemo vam da se obratite državnom regulatornom tijelu za lijekove. Pogledajte popis državnih regulatornih tijela za lijekove u EGP-u.
  • Europska agencija za lijekove ne može prikupljati prijave sumnji na nuspojave lijekova od zdravstvenih djelatnika te ne može davati pojedinačne medicinske savjete.

Imam tehničkih poteškoća s ovim internetskim stranicama ili ne mogu pregledavati internetske prijave

  • Trebate li tehničku podršku, posjetite portal EMA-ine Službe za korisnike i unesite svoje korisničke vjerodajnice za sustave koje udomljuje EMA (osim sustava EudraVigilance). Ako nemate korisnički račun ili ste zaboravili svoje vjerodajnice, kliknite ovdje

Ja sam iz državnog regulatornog tijela za lijekove ili farmaceutskog poduzeća i imam pitanje o pristupu sustavu EudraVigilance u profesionalne svrhe

  • Posjetite portal EMA-ine Službe za korisnike i unesite svoje korisničke vjerodajnice za sustave koje udomljuje EMA (osim sustava EudraVigilance). Ako nemate korisnički račun ili ste zaboravili svoje vjerodajnice, kliknite ovdje

Za sva druga pitanja ili upite

  • Posjetite portal EMA-ine Službe za korisnike i unesite svoje korisničke vjerodajnice za sustave koje udomljuje EMA (osim sustava EudraVigilance). Ako nemate korisnički račun ili ste zaboravili svoje vjerodajnice, kliknite ovdje
 EMA