Politika pristupa

Upravni odbor Europske agencije za lijekove odobrio je Politiku pristupa sustavu EudraVigilance u prosincu 2010. godine. Velika revizija Politike usvojena je u prosincu 2015. godine, temeljem zakonodavstva u području farmakovigilancije iz 2010. godine. EudraVigilance je sustav osmišljen za prikupljanje prijava sumnji na nuspojave. Te se prijave koriste za procjenu koristi i rizika primjene lijekova tijekom njihova razvoja i za praćenje sigurnosti primjene lijekova nakon dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). U uporabi je od prosinca 2001. godine.

U Politici pristupa sustavu EudraVigilance opisano je kako dionici, kao na primjer državna regulatorna tijela za lijekove u zemljama EGP-a, zdravstveni djelatnici, bolesnici i potrošači, kao i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet te znanstvena zajednica, mogu pristupiti informacijama o sumnjama na nuspojave koje su elektronički dostavljene u EudraVigilance.

Ciljevi Politike su sljedeći:

  • pružiti otvoren pristup građanima na koje izravno utječu odluke Mreže regulatornih tijela u EU-u o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet i nadzoru lijekova, uključujući praćenje i procjenu sigurne primjene lijekova;
  • olakšati praćenje sigurne primjene lijekova nakon dobivanja odobrenja za stavljanje u promet;
  • podržati aktivnosti otkrivanja i potvrđivanja signala  za sve lijekove odobrene u EU-u;
  • omogućiti korištenje podataka o nuspojavama u znanstvene svrhe kako bi se doprinijelo promicanju i zaštiti javnog zdravlja i ojačala inovacijska sposobnost europskih medicinskih istraživanja;
  • odmah proslijediti sve zaprimljene prijave sumnji na nuspojave na području EGP-a Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO);
  • jačati suradnju s regulatornim tijelima nadležnima za lijekove u zemljama izvan EGP-a, u području praćenja sigurne primjene lijekova.

Revidiranom politikom utvrđeno je šest skupina dionika i razine pristupa za svaku od njih, što se može sažeto opisati na sljedeći način:

Skupina dionika (SD) Pristup podatcima sustava EudraVigilance Pristupni uvjeti i mehanizmi
SD I.
Regulatorna tijela za lijekove u EGP-u, Europska agencija za lijekove i Europska komisija
Neograničen pristup svim podatcima za otkrivanje signala i analizu podataka Pristup sustavu EudraVigilance uz prethodnu registraciju pomoću zaporke
SD II.
Zdravstveni djelatnici i javnost
Sve spontane prijave sumnji na nuspojave lijeka u obliku skupnih podataka i  popisa slučajeva s ograničenim skupom podataka. Portal Adrreports.eu
SD III.
Nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet


1. Pristup svim podacima u prijavama poslanim u EV i prijavama iz medicinske literature koje je u EudraVigilance unijela Agencija.

2. Pristup ograničenom skupu podataka o tvarima, koje sadrže njihovi lijekovi, za potrebe otkrivanja signala.

3. Pristup proširenom skupu podataka o tvarima, koje sadrže njihovi lijekovi, uključujući izvorno prijavljeni tekstualni opis slučaja za potrebe validacije signala.

Pristup sustavu EudraVigilance uz prethodnu registraciju pomoću zaporke


Obveza prihvaćanja povjerljivosti podataka i pristup sustavu EudraVigilance zaštićen zaporkom.

SD IV.
Znanstvena zajednica

1. Sve spontane prijave u obliku skupnih podataka i popisa slučajeva s ograničenim skupom podataka (kao i za SD II.)

2. Proširen skup podataka na temelju protokola ispitivanja (isto kao i za SD III.2) za potrebe istraživanja

Portal Adrreports.euObveza prihvaćanja povjerljivosti podataka i stavljanje na raspolaganje ad-hoc skupa podataka, kojeg izrađuje Agencija

Napomena: bez prethodne provjere protokola ispitivanja ili publikacija

SD V.
Centar za praćenje pri SZO-u u Uppsali
Proširen skup podataka utvrđen sporazumom sa SZO-om Sporazum o prijenosu podataka i dnevni prijenos elektroničkih podataka
SD VI.
Regulatorna tijela za lijekove u
zemljama koje ne pripadaju EGP-u
1. Sve spontane prijave u obliku skupnih prijava i popisa slučajeva s ograničenim skupom podataka(kao i za SD II.).

2. Proširen skup podataka na zahtjev za potrebe praćenja sigurne primjene lijekova

Portal Adrreports.eu


Skup ad-hoc podataka kojeg izrađuje Agencija

Više informacija

 EMA