Pregled internetske prijave

Internetske prijave sumnji na nuspojave lijeka ili djelatne tvari možete pretraživati uporabom alata za pretraživanje od A do Z.

Sve internetske prijave imaju isti izgled, skup podataka i funkcionalnosti. Prikazani broj prijava uvijek predstavlja ukupni postojeći broj ozbiljnih/neozbiljnih slučajeva koji su spontano prijavljeni do kraja prethodnog tjedna. Taj se broj ažurira na internetu svakog ponedjeljka. Informacije sadržane u internetskim prijavama temelje se na pojedinačnim p rijavama koje ispunjavaju kriterije opisane u dijelu o izvorima podataka.

Svaka se internetska prijava sastoji od sedam kartica.

Kartica 1 – Broj pojedinačnih slučajeva

 • Ova kartica prikazuje ukupni postojeći broj pojedinačnih slučajeva identificiranih u sustavu EudraVigilance do kraja prethodnog tjedna. Prikazuje informacije o broju pojedinačnih slučajeva prema dobnoj skupini, spolu i zemljopisnom podrijetlu.

Kartica 2 - Broj pojedinačnih slučajeva prijavljenih tijekom određenog vremena

 • Ova kartica prikazuje broj pojedinačnih slučajeva prijavljenih tijekom zadnjih 12 mjeseci prema zemljopisnom podrijetlu.
 • Grafički je prikazan trend koji prikazuje ukupan broj pojedinačnih slučajeva.

Kartica 3 - Broj pojedinačnih slučajeva po zemljama EGP-a

 • Ova kartica prikazuje broj pojedinih slučajeva prema zemljama EGP-a.
 • Na karti je prikazana relativna raspodjela učestalosti ukupnog broja pojedinačnih slučajeva u svakoj zemlji.
 • Grafikon prikazuje ukupni broj pojedinačnih slučajeva u pojedinoj zemlji.

Kartica 4 - Broj pojedinačnih slučajeva prema skupinama reakcija

 • Ova kartica prikazuje broj pojedinačnih slučajeva prema skupinama reakcija.
 • Skupine reakcija temelje se na klasifikaciji nuspojava (također poznatih i kao štetne reakcije na lijekove) iz MedDRA-inog rječnika pojmova.
 • Dostupno je pet različitih prikaza broja pojedinačnih slučajeva prema skupinama reakcija: prema dobnoj skupini, spolu, ozbiljnosti, vrsti prijavitelja i zemljopisnom podrijetlu.

Kartica 5 - Broj pojedinačnih slučajeva za odabranu skupinu reakcija

 • Ova kartica prikazuje broj pojedinih slučajeva za odabranu skupinu reakcija.
 • Skupine reakcija temelje se na klasifikaciji nuspojava (također poznatih i kao štetne reakcije na lijekove) iz MedDRA-inog rječnika pojmova.
 • Dostupna su tri izvješća za odabranu skupinu reakcija: prvo izvješće prikazuje podatke prema dobnoj skupini i spolu, drugo prema vrsti prijavitelja, a treće prema zemljopisnom podrijetlu.

Kartica 6 - broj pojedinačnih slučajeva za odabranu reakciju

 • Ova kartica prikazuje broj pojedinačnih slučajeva za odabranu reakciju koju definira korisnik.
 • Ta reakcija odgovara reakciji na koju je prijavitelj prijavio sumnju te stoga ova kartica sadrži najdetaljniju razinu informacija.
 • Reakcija se temelji na MedDRA-inom rječniku nuspojava (također poznatih i kao štetne reakcije na lijekove).
 • Dostupna su tri izvješća za odabranu reakciju: prvo izvješće prikazuje podatke prema dobnoj skupini i spolu, drugo prema vrsti prijavitelja, a treće prema ishodu.

Kartica 7 - Popis slučajeva s ograničenim skupom podataka

 • Ova kartica prikazuje popis slučajeva s ograničenim skupom podataka koji uključuju i obrazac ICSR, koji se odnosi na pojedinačne slučajeve odabrane prema uvjetima filtriranja.


Više informacija

Važno

Trenutni ukupni broj pojedinačnih slučajeva dostupan unutar kartice 1 jest vrijednost koju treba upotrebljavati za kvantifikaciju ukupnog broja pojedinačnih slučajeva prijavljenih u sustav EudraVigilance za odabrani lijek ili djelatnu tvar.

Informacije dostupne unutar kartice 3, kartice 4, kartice 5 i kartice 6 obuhvaćaju i sumnje na nuspojave prijavljene u okviru pojedinačnog slučaja; budući da se pojedinačni slučaj može odnositi na sumnje na više nuspojava, informacije NE predstavljaju ukupan broj pojedinačnih slučajeva koji su prijavljeni u sustav EudraVigilance, već broj s njima povezanih nuspojava.

Informacije dostupne unutar kartice 2 i kartice 7 prikazuju broj pojedinačnih slučajeva prijavljenih tijekom određenog vremena.

 EMA