Izjava o odricanju od odgovornosti

Svaki put kad tražite internetsku prijavu, prikazuje vam se izjava o odricanju od odgovornosti. Kako biste mogli pregledavati pojedinačne prijave, morate potvrditi da ste pročitali i razumjeli izjavu o odricanju od odgovornosti.

Izjava o odricanju od odgovornosti sadrži sljedeće informacije:

  • Informacije na ovim internetskim stranicama ne odražavaju potvrdu moguće povezanosti između lijeka i uočenih učinaka.
  • Informacije na ovim internetskim stranicama odnose se na sumnje na povezanost koje proizlaze iz zapažanja i mišljenja prijavitelja. Znanstvena procjena uzročno-posljedične povezanosti između primjene lijeka i učinka dio je kontinuiranog praćenja koristi i rizika primjene lijeka. Prilikom procjene uzimaju se u obzir brojni drugi čimbenici, poput zdravstvenog stanja i povijesti bolesti bolesnika.
  • Informacije mogu obuhvaćati poznate nuspojave lijeka koje su već navedene u sažetku opisa svojstava lijeka (SmPC) i u uputi o lijeku (PIL).
  • Broj prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova u sustavu EudraVigilance ne smije služiti kao temelj za određivanje vjerojatnosti nastupa nuspojave lijeka. Taj broj treba promatrati u kontekstu s drugim čimbenicima, kao što je broj osoba koje uzimaju lijek i koliko je dugo lijek u prometu.
  • Svaki se pojedini slučaj u sustavu EudraVigilance u pravilu odnosi na jednog bolesnika, međutim jedna prijava može sadržavati više nuspojava lijeka. Stoga broj nuspojava neće uvijek biti isti kao i broj pojedinačnih slučajeva.
  • Prijave sumnji na nuspojave lijekova u sustavu EudraVigilance ne sadržavaju sve dostupne informacije o koristima i rizicima primjene lijeka te se ne smiju koristiti izdvojeno za donošenje odluka o načinu liječenja bolesnika. Potrebno je prvo proučiti druge izvore informacija, uključujući informacije o lijeku i njegovom propisivanju.
  • Bolesnici i korisnici lijeka ne smiju prestati uzimati ili promijeniti propisani lijek bez prethodnog savjetovanja sa zdravstvenim djelatnikom.

 EMA