Търсене

За лекарствата, разрешени за употреба по централизирана процедура, достъп до съобщенията се предоставя едновременно по името на лекарството или това на активното вещество.

За разрешените за употреба по други процедури достъпът се предоставя само въз основа на името на активното вещество.

Преглед A-Z

 EMA
EudraVigilance