Контакти

С кого да се свържа?

Аз съм пациент или болногледач

  • Ако имате опасения във връзка с лекарство, което приемате, или въпроси относно информация, която сте видели на този уебсайт, съветваме Ви да се обърнете към здравен специалист.
  • Ако искате да съобщите нежелана лекарствена реакция, съветваме Ви да се обърнете към здравен специалист. Все по-често пациентите могат да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции по различни начини, например чрез поддържани от националните регулаторни органи по лекарствата онлайн формуляри за съобщаване и по телефона. За информация как да съобщите нежелана лекарствена реакция вижте списъка на националните регулаторни органи по лекарствата в ЕИП.
  • Европейската агенция по лекарствата не може да приема съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции от пациенти или болногледачи, нито да предоставя медицински консултации.

Аз съм здравен специалист

  • Ако имате опасения във връзка с безопасността на лекарство, съветваме Ви да се свържете с националния регулаторен орган по лекарствата. Вижте списъка на националните регулаторни органи по лекарствата в ЕИП.
  • Европейската агенция по лекарствата не може да събира съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции от пациенти или болногледачи, нито да предоставя медицински консултации.

Имам технически проблем с уебсайта или не мога да преглеждам уеб съобщенията

  • Ако имате нужда от техническа помощ, отидете на портала на Центъра за обслужване на EMA и използвайте потребителското си име и парола за поддържана от EMA система (с изключение на EudraVigilance). Ако нямате профил или сте забравили потребителското си име и парола, кликнете тук

Аз работя в национален регулаторен орган по лекарствата или във фармацевтична фирма и имам въпрос относно достъпа до системата EudraVigilance за професионални цели

  • Отидете на портала на Центъра за обслужване на EMA и използвайте потребителското си име и парола за поддържана от EMA система (с изключение на EudraVigilance). Ако нямате профил или сте забравили потребителското си име и парола, кликнете тук

За всякакви други въпроси или запитвания

  • Отидете на портала на Центъра за обслужване на EMA и използвайте потребителското си име и парола за поддържана от EMA система (с изключение на EudraVigilance). Ако нямате профил или сте забравили потребителското си име и парола, кликнете тук
 EMA
EudraVigilance