Как се съобщава нежелана лекарствена реакция

Съобщаването на нежелани лекарствени реакции обичайно се осъществява от здравни специалисти и поради това препоръчваме да се обърнете към такъв, например Вашия лекар или фармацевт. Все по-често пациентите могат да съобщават пряко за подозирани нежелани лекарствени реакции по различни начини, например хоствани от националните регулаторни органи по лекарствата онлайн формуляри за съобщаване от страна на пациентите или по телефона. За информация как да съобщите нежелана лекарствена реакция се обърнете към съответния орган от списъка на националните регулаторни органи по лекарствата в ЕИП.

Ако изпитвате или считате, че е възможно да изпитвате нежелана лекарствена реакция, трябва да се посъветвате със здравен специалист. Европейската агенция по лекарствата не може да приема съобщения за нежелани лекарствени реакции направо от пациенти или потребители. Агенцията не е и в състояние да предоставя индивидуални медицински консултации или да потвърждава дали симптомите са причинени от лекарството, което приемате.

Още информация: Знаете ли, че можете сами да съобщавате за нежелани лекарствени реакции

 EMA
EudraVigilance