Sök

För centralt godkända läkemedel beviljas tillgång till rapporter både efter namnet på läkemedlet eller namnet på den aktiva substansen.

För ej centralt godkända läkemedel beviljas tillgång bara utifrån namnet på den aktiva substansen.

Sök A–Z

 EMA
EudraVigilance