Webbläsarkompatibilitet

Att använda denna webbplats

JavaScript

Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats använder JavaScript för att visa menyer, frågor och svar på sidan “Vanliga frågor” och för att starta poppuppfönster. För att webbplatsen ska fungera felfritt måste du ”Aktivera JavaScript” i inställningarna till den webbläsare du har valt. Oftast visas detta alternativ eller någonting liknande under webbläsarens säkerhetsinställningar, även om vissa webbläsare kan beskriva det som ”aktivt skript”.

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor för att lagra information om att du har godkänt friskrivningsklausulen för visningen av webbrapporter: denna information behålls i sju dagar. Efter att denna period gått ut måste användaren godkänna friskrivningsklausulen på nytt.

Adobe

Adobes minimikrav för att kunna köra denna webbplats felfritt är följande:
- Adobe Reader 10.x
- Adobe Flash Player 10.2

 EMA
EudraVigilance