Kontakt

Vem ska jag kontakta?

Jag är patient eller anhörig

  • Om du har några problem som rör ett läkemedel du tar, eller har några frågor om information du har sett på denna webbplats så bör du diskutera detta med hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Om du vill rapportera en biverkning bör du tala med hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter kan i allt högre grad rapportera misstänkta biverkningar på olika sätt, t.ex. genom webbformulär för patientrapportering som upprätthålls av nationella läkemedelsmyndigheter och per telefon. Se listan över nationella läkemedelsmyndigheter inom EES för att få veta hur du ska rapportera en biverkning.
  • Europeiska läkemedelsmyndigheten kan inte ta emot rapporter från patienter eller anhöriga om misstänkta biverkningar, och kan heller inte ge enskild medicinsk rådgivning.

Jag arbetar inom hälso- och sjukvården

  • Om du har några problem som rör ett läkemedels säkerhet bör du kontakta din nationella läkemedelsmyndighet. Se listan över nationella läkemedelsmyndigheter inom EES.
  • Europeiska läkemedelsmyndigheten kan inte samla in rapporter från hälso- och sjukvårdspersonal om misstänkta biverkningar, och kan heller inte ge enskild medicinsk rådgivning.

Jag har tekniska problem med webbplatsen eller lyckas inte se webbrapporterna

Jag arbetar vid en nationell läkemedelsmyndighet eller ett läkemedelsföretag och har en yrkesmässig fråga om åtkomsten till EudraVigilance-systemet

För alla andra frågor eller frågeställningar

 EMA
EudraVigilance