Hur man rapporterar en biverkning

Rapporteringen av biverkningar utförs vanligtvis av hälso- och sjukvårdspersonal. Vi rekommenderar därför att du talar med din läkare eller med apotekspersonal. I allt högre grad har patienter kunnat rapportera misstänkta biverkningar direkt på olika sätt, t.ex. genom webbformulär för patientrapportering som upprätthålls av nationella läkemedelsmyndigheter eller per telefon. Vänd dig till lämplig myndighet i listan över nationella läkemedelsmyndigheter inom EES för att få veta hur du ska rapportera en biverkning.

Om du upplever en biverkning, eller tror att du upplever en biverkning, bör du rådfråga hälso- och sjukvårdspersonalen. Europeiska läkemedelsmyndigheten kan inte ta emot rapporter om biverkningar direkt från patienter eller konsumenter. Myndigheten kan heller inte ge enskild medicinsk rådgivning eller bekräfta om det är ditt läkemedel som ger upphov till dina symtom.
Mer information: Visste du? Du kan själv rapportera biverkningar

 EMA
EudraVigilance