Iskanje

Za zdravila, ki jim je bilo dovoljenje za promet izdano po centraliziranem postopku, se lahko do poročil dostopa po imenu zdravila ali imenu zdravilne učinkovine.

Za zdravila, ki jim dovoljenje ni bilo izdano po centraliziranem postopku, se lahko do poročil dostopa samo po imenu zdravilne učinkovine.

Iskanje po abecednem seznamu

 

* Zdravila, za katera dovoljenje ni bilo izdano po centraliziranem postopku

 EMA
EudraVigilance