Spletni dostop do poročil o domnevnih neželenih učinkih

Slika domace strani

Na tej spletni strani si lahko ogledate podatke o domnevnih neželenih učinkih, znanih tudi kot stranski učinki zdravil, za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Za zdravila, ki jim je bilo dovoljenje za promet izdano po centraliziranem postopku, se lahko do porocil dostopa po imenu zdravila ali imenu zdravilne ucinkovine. Za zdravila, ki jim dovoljenje ni bilo izdano po centraliziranem postopku, se lahko do porocil dostopa samo po imenu zdravilne ucinkovine.

Če si želite ogledati poročila za cepiva proti COVID-19, sledite naslednji povezavi, kliknite na črko C in na seznamu poiščite “COVID-19”.

Kljucni podatki
tocka Podatki na tej spletni strani se nanašajo na domnevne neželene učinke, tj. medicinske dogodke, ki so jih opazili po uporabi zdravila, vendar ni nujno, da jih je zadevno zdravilo povzročilo ali da so z njim povezani.
tocka Podatkov o neželenih učinkih se ne sme razlagati na način, da zdravilo ali zdravilna učinkovina povzroča opažen neželeni učinek ali da njuna uporaba ni varna. Le podrobna in znanstvena ocena vseh razpoložljivih podatkov omogoča zanesljivo sklepanje o koristih in tveganjih zdravila.
Evropska agencija za zdravila objavlja te podatke z namenom, da lahko interesne skupine, vključno s širšo javnostjo, dostopajo do podatkov, ki jih evropski regulativni organi uporabljajo za pregled varnosti zdravila ali zdravilne učinkovine. Preglednost je vodilno načelo Agencije.
 EMA
EudraVigilance