Internetinio pranešimo peržiūrėjimas

Internetinių pranešimų apie įtariamą vaistų ar veikliųjų medžiagų šalutinį poveikį (dar vadinamą nepageidaujama reakcija į vaistus) galite ieškoti naudodamiesi abėcėline naršymo priemone.

Visi internetiniai pranešimai yra to paties formato, juose pateikiami tie patys duomenų elementai ir yra numatytos tos pačios funkcijos. Internete paskelbtas skaičius visuomet nurodo esamą bendrą sunkių (nesunkių) atvejų, apie kuriuos spontaniškai pranešta iki praeitos savaitės pabaigos, skaičių. Internete duomenys atnaujinami kiekvieną pirmadienį. Internetiniuose pranešimuose pateikiama informacija yra susijusi su pavieniais atvejais, atitinkančiais duomenų šaltinio svetainės puslapyje aprašytus kriterijus.

Kiekvieną internetinį pranešimą sudaro 7 kortelės

1 kortelė „Pavienių atvejų skaičius“

 • Šioje kortelėje pateikiamas esamas bendras pavienių atvejų, kurie „EudraVigilance“ duomenų bazėje buvo nustatyti iki praeitos savaitės pabaigos, skaičius. Joje nurodoma informacija apie pavienių atvejų skaičių, suskirstyta pagal amžiaus grupes, lytį ir geografinę vietą.

2 kortelė „Pavienių atvejų, apie kuriuos pranešta per ilgesnį laikotarpį, skaičius“

 • Šioje kortelėje parodomas pavienių atvejų, gautų per paskutinius 12 mėnesių, skaičius pagal geografinę vietą.
 • Taip pat pavaizduota tendencija, rodanti bendrą pavienių atvejų skaičių.

3 kortelė „Pavienių atvejų skaičius pagal EEE šalis“

 • Šioje lentelėje pateikiamas pavienių atvejų skaičius pagal EEE šalis.
 • Žemėlapyje parodomas viso kiekvienos šalies pavienių atvejų skaičiaus santykinis pasiskirstymas.
 • Schemoje nurodytas bendras pavienių atvejų skaičius kiekvienoje šalyje.

4 kortelė „Pavienių atvejų skaičius pagal reakcijos grupes“

 • Šioje kortelėje pateikiamas pavienių atvejų skaičius pagal reakcijos grupes.
 • Reakcijos grupės grindžiamos šalutinio poveikio (taip pat vadinamo nepageidaujama reakcija į vaistus) klasifikavimu naudojant MeDRA žodyno terminus.
 • Pateikiamos penkios skiltys, kuriose nurodomas pavienių atvejų, suskirstytų pagal reakcijos grupes, skaičius: pagal amžiaus grupę, lytį, sunkumą, pranešėjo grupę ir geografinę vietą.

5 kortelė „Pavienių atvejų skaičius pagal pasirinktą reakcijos grupę“

 • Šioje kortelėje pateikiamas pasirinktos reakcijos grupės pavienių atvejų skaičius.
 • Reakcijos grupės grindžiamos šalutinio poveikio (taip pat vadinamo nepageidaujama reakcija į vaistus) klasifikavimu naudojant MeDRA žodyno terminus.
 • Pateikiami trys pranešimai apie pasirinktą reakcijos grupę: pirmajame pranešime pateikiami duomenys pagal amžiaus grupę ir lytį, antrajame – pagal pranešėjo grupę ir trečiajame – pagal geografinę vietą.

6 kortelė „Pavienių atvejų skaičius pagal pasirinktą reakciją“

 • Šioje kortelėje pateikiamas pasirinktos reakcijos, kurią apibrėžia vartotojas, pavienių atvejų skaičius.
 • Reakcija atitinka įtariamą reakciją, kurią yra nurodęs pranešėjas; šioje kortelėje pateikiama išsamiausia informacija.
 • Reakcija apibūdinama MedDRA žodyne nurodytais šalutinio poveikio (dar vadinamo nepageidaujama reakcija į vaistus) terminais.
 • Pateikiami trys pranešimai apie pasirinktą reakciją: pirmajame pranešime pateikiami duomenys pagal amžiaus grupę ir lytį, antrajame – pagal pranešėjo grupę ir trečiajame – pagal rezultatą.

7 kortelė „Sąrašas“

 • Šioje kortelėje parodomas pavienių atvejų sąrašas pagal pasirinktus filtrus.


Daugiau informacijos

Svarbu

1 kortelėje nurodytas bendras esamas pavienių atvejų skaičius yra vertė, pagal kurią reikėtų nustatyti bendrą pavienių atvejų, apie kuriuos „EudraVigilance“ duomenų bazei buvo pateikti su tam tikru vaistu ar veikliąja medžiaga susiję pranešimai, skaičių.

3, 4, 5 ir 6 kortelėse pateikta informacija apima įtariamą šalutinį poveikį, apie kurį pranešta pavieniu atveju; kadangi pavienis atvejis gali apimti daugiau nei vieną įtariamą šalutinį poveikį, informacija neparodo bendro pavienių atvejų skaičiaus, apie kuriuos pranešta „EudraVigilance“, o tik susijusių šalutinių reiškinių skaičių.

2 ir 7 kortelėse pateikiamoje informacijoje nurodytas pavienių atvejų, apie kuriuos pranešta per tam tikrą laikotarpį, skaičius.

 EMA
EudraVigilance