Svarbi COVID-19 informacija

Svarbi informacija, į kurią reikia atsižvelgti prieš peržiūrint COVID-19 vakcinų NRV ataskaitas

 • Informacija šioje svetainėje yra susijusi su įtariamais šalutiniais poveikiais, t. y. medicininiais reiškiniais, kurie buvo pastebėti po COVID-19 vakcinacijos, bet nebūtinai yra susiję su pačia vakcina arba yra jos sukelti. Šias reakcijas galėjo sukelti kita liga arba jos gali būti susijusios su kitu paciento tuo pačiu metu vartojamu vaistu.
 • EVA moksliniame vertinime atsižvelgiama į daugelį kitų veiksnių, pvz., paciento ligos istoriją, įtariamos nepageidaujamos reakcijos dažnį paskiepytoje populiacijoje, palyginus su dažniu visoje populiacijoje ir tai, ar yra biologiškai tikėtina, kad būtent vakcina galėjo sukelti šį poveikį.
 • Tik išsamiai įvertinus visus turimus duomenis, galima daryti tvirtas išvadas apie COVID-19 vakcinų naudą ir riziką.
 • Kiekvienas atskiras pranešimas paprastai yra susijęs su vienu pacientu; tačiau į vieną ataskaitą galėjo būti įtrauktas daugiau nei vienas šalutinis poveikis. Todėl šalutinių poveikių skaičius nebus lygus atskirų pranešimų skaičiui.
 • Šioje svetainėje pateikti duomenys atspindi nacionalinių tarnybų ir farmacijos įmonių pateiktas ataskaitas, todėl juose gali būti pasikartojančios informacijos. EVA tikrina ataskaitas atlikdama mokslinį vertinimą ir tuo pačiu identifikuodama pasikartojančius duomenis.

Įspėjimas apie mirtinus atvejus

 • Šioje svetainėje nepateikiamas bendras paciento mirtimi pasibaigusių atvejų skaičius. Čia yra pateikiamas mirtį sukėlusių atvejų skaičius pagal konkrečias reakcijų grupes (pvz., širdies sutrikimai) ir specifines reakcijas (pvz., miokardo infarktas). Kadangi vienas atskiras pranešimas gali turėti daugiau nei vieną įtariamą šalutinį poveikį, mirtinų atvejų skaičius vienoje reakcijos grupėje visada bus didesnis nei bendras mirtinų atvejų skaičius.
 • Svetainėje nurodytų atvejų skaičius, įskaitant mirtinus, kurie galėjo būti sukelti įvairių priežasčių, turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į skirtingų vakcinų poveikį (gautų dozių skaičius priklausomai nuo vakcinos gali labai skirtis). Duomenis apie poveikį skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (https://www.ecdc.europa.eu/en).

Kokia informacija yra pateikiama šioje svetainėje?

 • Informacija šioje svetainėje yra susijusi su įtariamais šalutiniais poveikiais, apie kuriuos pranešta EudraVigilance - ES farmakologinio budrumo duomenų bazėje, skirtoje rinkti pranešimams apie įtariamus šalutinius poveikius.
 • Pavieniai atvejai, apie kuriuos pranešta EudraVigilance yra gaunami iš pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų, kuriuos elektroniniu būdu pateikia nacionalinės vaistų reguliavimo institucijos ir farmacijos įmonės.
 • Šios ataskaitos naudojamos vertinant vaistų naudą ir riziką jų kūrimo metu ir toliau stebint jų saugumą po to, kai jie buvo patvirtinti Europos ekonominėje erdvėje (EEE).
 • Informacija šioje svetainėje gali pateikti žinomus šalutinius poveikius, kurie jau išvardyti preparato charakteristikų santraukoje ir pakuotės lapelyje.
 • EVA turi laikytis ES duomenų apsaugos teisės aktų, todėl tam tikri duomenų elementai (pvz., šalis, kurioje pastebėta konkreti reakcija) neatskleidžiami siekiant apsaugoti asmenų tapatybę.

Daugiau informacijos

 

 EMA
EudraVigilance