Autorinės teisės

Šios svetainės, vadinamos „Pranešimų apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistus Europos duomenų bazė“, turinio autorinės teisės saugomos © EMA [1995-2024].

Jeigu nenurodyta kitaip, Europos vaistų agentūra pagal šiuo metu galiojančius Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus yra šios svetainės ir jos turinio autorinių teisių ir duomenų bazės teisių savininkė.

Šios svetainės puslapiuose pateikiama informacija ir dokumentai yra vieši, ir visą informaciją ar jos dalį arba dokumentus ar jų dalį komerciniais ir nekomerciniais tikslais galima dauginti ir (arba) platinti, nesvarbu, kokiomis priemonėmis ir (arba) formatu, jei nurodoma, kad agentūra yra informacijos šaltinis. Šį patvirtinimą reikia nurodyti kiekvienoje medžiagos kopijoje.

Informaciją galima cituoti be išankstinio leidimo, su sąlyga, kad visada bus nurodomas informacijos šaltinis.

 EMA
EudraVigilance