Atsakomybės apribojimas

Kaskart kai ieškosite internetinio pranešimo, pasirodys pranešimas apie atsakomybės apribojimą. Kad galėtumėte susipažinti su pavieniais pranešimais, turėsite patvirtinti, kad šį pranešimą apie atsakomybės apribojimą perskaitėte ir supratote.

Į pranešimą apie atsakomybės apribojimą įtraukta tokia informacija:

  • Šioje svetainėje pateikiama informacija jokiu būdu nepatvirtina galimo ryšio tarp vaisto ir nustatyto šalutinio poveikio.
  • Šioje svetainėje pateikiama informacija apie galimas prielaidas, kurios grindžiamos pranešėjo pateiktomis pastabomis ir nuomone. Mokslinis priežasties ir poveikio santykio vertinimas, siekiant nustatyti vaisto ir šalutinio poveikio ryšį, atliekamas nuolat stebinti vaisto teikiamą naudą ir keliamą riziką. Vertinant informaciją, atsižvelgiama į daugelį kitų veiksnių, pvz., paciento sveikatos būklę ir ligos istoriją.
  • Į informaciją gali būti įtraukti duomenys apie žinomą šalutinį poveikį, kuris jau nurodytas preparato charakteristikų santraukoje (SmPC) ir pakuotės lapelyje.
  • Norint nustatyti šalutinio poveikio tikimybę, nereikėtų vadovautis „EudraVigilance“ duomenų bazėje nurodytu atvejų, kai pasireiškė šalutinis poveikis, skaičiumi. Pateiktus skaičius būtina susieti su kitais veiksniais, pvz. žmonių, vartojančių vaistą, skaičiumi ir vaisto prekiavimo rinkoje trukme.
  • Kiekvienas pavienis į „EudraVigilance“ įtrauktas atvejis dažniausiai būna susijęs su vienu pacientu; vis dėlto pranešime galėjo būti nurodyta daugiau nei vienas šalutinis poveikis. Taigi atvejų, kai pasireiškė šalutinis poveikis, skaičius ne visada sutampa su pavienių atvejų skaičiumi.
  • Į „EudraVigilance“ duomenų bazę įtrauktuose pranešimuose apie šalutinį poveikį išdėstyta ne visa turima informacija apie vaisto teikiamą naudą ir keliamą riziką, todėl sprendžiant dėl paciento gydymo metodo nederėtų vadovautis vien šiuo pranešimu. Visų pirma reikėtų susipažinti su kitais informacijos šaltiniais (informacija apie vaistinį preparatą ir jo skyrimą pacientui).
  • Pacientai neturėtų nustoti vartoti vaistą ar pradėti vartoti kitą vaistą prieš tai nepasitarę su sveikatos priežiūros specialistu.

 EMA
EudraVigilance