Kaip suprasti internetinį pranešimą

Skaitydami internetinį pranešimą apie įtariamą šalutinį vaisto ar veikliosios medžiagos poveikį (dar vadinamą „įtariama nepageidaujama reakcija į vaistus“) yra svarbu suprasti, kaip internetinis pranešimas papildo bendrąsias vaisto saugumo charakteristikas..

Pateikiame svarbių dalykų, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, skaitant internetinį pranešimą, sąrašą:

  • Vaisto, kuriam turi būti suteikta rinkodaros teisė, teikiama nauda turi būti didesnė nei su šalutiniais poveikiais susijusi bet kokio pobūdžio rizika. Tuo metu, kai buvo išduodama rinkodaros teisė, buvo vertinamas vaisto naudos ir rizikos santykis ir nuspręsta, kad nauda yra didesnė už keliamą riziką. Visa šioje svetainėje pateikiama informacija yra susijusi su vaistais, kurie buvo įvertinti tokia tvarka ir jiems buvo suteikta rinkodaros Europos ekonominėje erdvėje (EEE) teisė.
  • Vaisto, kuriam turi būti suteikta rinkodaros teisė, teikiama nauda turi būti didesnė nei su šalutiniais poveikiais susijusi bet kokio pobūdžio rizika. Tuo metu, kai buvo išduodama rinkodaros teisė, buvo vertinamas vaisto naudos ir rizikos santykis ir nuspręsta, kad nauda yra didesnė už keliamą riziką. Visa šioje svetainėje pateikiama informacija yra susijusi su vaistais, kurie buvo įvertinti tokia tvarka ir jiems buvo išduota rinkodaros Europos ekonominėje erdvėje (EEE) teisė.
  • Svetainėje pateikiama informacija apie įtariamą šalutinį poveikį, t. y. poveikį, kuris nustatytas vartojant vaistą ar juo gydant pacientus. Vis dėlto, šie įtariami šalutiniai poveikiai gali būti nesusiję su vaistu ar jo nesukelti.
  • Visi vaistai gali sukelti šalutinį poveikį, todėl svarbu pabrėžti, kad daug žmonių vartoja vaistus nepatirdami jokio šalutinio poveikio.
  • Prieš pradedant vaistu prekiauti rinkoje, informacija apie jo saugumą ir veiksmingumą grindžiama klinikinių tyrimų metu gautais duomenimis. Vis dėlto klinikiniuose tyrimuose gali nepavykti nustatyti visų šalutinių poveikių, nes jie pasireiškia tik tam tikram pacientų skaičiui. Be to, kai kurie šalutiniai poveikiai gali pasireikšti po ilgo laiko ir informacija apie juos gaunama pasibaigus klinikiniam tyrimui. Dažnai (tačiau ne visada) klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantys žmonės yra sveiki ar neserga kitomis ligomis arba paprastai nevartoja jokių kitų vaistų. Tai neatitinka sąlygų, kuriomis vaistas vartojamas „realiame gyvenime“. Todėl pasibaigus klinikiniam tyrimui labai svarbu toliau stebėti vaistą, kad jis ir toliau išliktų visiškai saugus ir veiksmingas. Visi vaistai, kuriems išduota rinkodaros Europos ekonominėje erdvėje teisė, yra nuolat stebimi.
  • Apie atvejį galimą pranešti ir tuo atveju, jeigu įtariama, kad šalutinis poveikis yra susijęs su vaistu. Tai nebūtinai reiškia, kad šiuo pranešimu įrodoma kokia nors vaisto ir šalutinio poveikio sąsaja; šalutinį poveikį galėjo sukelti ir kiti veiksniai, pvz. liga, kuriai gydyti vaistas buvo vartojamas, ar sąveika su kitais paciento vartojamais vaistais.
  • Kiekvieną pavienį praneštą atvejį reikia vertinti atsižvelgiant į visus kitus turimus duomenis apie vaistą. Be spontaninių pranešimų apie vaisto vartojimą visame pasaulyje taip pat gali būti parengta klinikinių tyrimų, kitų tyrimų ataskaitų ir mokslinės literatūros informacijos. Tik įvertinus visus turimus duomenis galima padaryti patikimas išvadas dėl vaisto teikiamos naudos ir keliamos rizikos.
  • Šios svetainės informacija negalima remtis siekiant nustatyti šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybę. Reikia atsižvelgti į kitą informaciją, pvz., kiek žmonių vartojo vaistą ir kiek laiko šiuo vaistu prekiaujama rinkoje.
  • Ši informacija yra tik dalis informacijos, kurią Europos vaistų agentūra ir nacionalinės vaistų kontrolės tarnybos naudoja stebėdamos vaisto, kuriam jau išduota rinkodaros teisė, teikiamą naudą ir keliamą riziką. Kitų tipų informacija – tai poregistracinių vaisto saugumo tyrimų, klinikinių tyrimų informacija ir nauji toksikologijos duomenys.
  • Išsamesnės informacijos apie vaisto keliamą riziką ir galimą šalutinį poveikį ieškokite preparato charakteristikų santraukoje ir pacientui skirtame lapelyje (jis pateikiamas kartu su vaistu). Šią informaciją taip pat gali suteikti sveikatos priežiūros specialistai, pvz. gydytojai ir vaistininkai.

Visus susirūpinimą keliančius klausimus susijusius su vaistais būtina aptarti su gydytoju ar vaistininku. Europos vaistų agentūra negali konsultuoti pavienių pacientų dėl jų gydymo ar būklės.

 EMA
EudraVigilance