Kaip pranešti apie šalutinį poveikį į vaistą?

Apie šalutinius poveikius paprastai praneša sveikatos priežiūros specialistai, todėl patariame pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, pvz., savo gydytoju ar vaistininku. Pacientai patys gali pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį tiesiogiai, naudodamiesi įvairiais metodais, tokiais kaip internetu užpildyti nepageidaujamų reakcijų į vaistą formą arba apie tai pranešti telefonu. Žr. nacionalinių vaistų kontrolės tarnybų Europos ekonominėje erdvėje sąrašą, kur nurodoma informacija, kaip pranešti apie šalutinį poveikį.

Jei manote, kad Jums pasireiškė arba gali pasireikšti šalutinis poveikis, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu. Europos vaistų agentūra pranešimų apie šalutinį poveikį negali priimti tiesiogiai iš pacientų ar vartotojų. Agentūra taip pat negali teikti individualių sveikatos priežiūros rekomendacijų ar patvirtinti, kad jūsų simptomus sukėlė jūsų vartojamas vaistas.

Papildoma informacija: Ar žinote, kad Jūs patys galite pranešti apie šalutinį poveikį?

 EMA
EudraVigilance