Paieška

Pranešimų apie vaistus, registruotus taikant centralizuotą procedūrą, galima ieškoti nurodant tiek vaisto, tiek ir veikliosios medžiagos pavadinimą.

Panešimus apie vaistus, registruotus ne pagal centralizuotą procedūrą, galima peržiūrėti nurodant tik veikliosios medžiagos pavadinimą.

Naršyti abeceles tvarka

 EMA
EudraVigilance