Įspejimai dėl pacientų saugumo

Europos vaistų agentūra skelbia įspejimus del pacientų saugumo, kai ji rekomenduoja iš esmės keisti vaistui išduotą rinkodaros teisę. Nacionalinės vaistų kontrolės tarnybos taip pat skelbia informaciją apie pacientų saugumą, susijusią su vaistais, kuriems rinkodaros teisė suteikta valstybėse narėse. Kontaktinė informacija nurodyta nacionalinių vaistų kontrolės tarnybų Europos ekonominėje erdvėje sąraše.

Visus susirūpinimą keliančius su vaistais susijusius klausimus visada būtina aptarti su gydytoju ar vaistininku. Europos vaistų agentūra negali konsultuoti pacientų individualiai dėl jų gydymo ar būklės.

 EMA
EudraVigilance