Haku

Keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta ilmoituksia voi tarkastella joko lääkkeen tai vaikuttavan aineen nimen perusteella.

Muiden kuin keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta tietoihin pääsee vaikuttavan aineen nimen perusteella.

Selaus A-Z

 

* Muut kuin keskitetysti hyväksytyt lääkkeet

 EMA
EudraVigilance