Haittavaikutuksen ilmoittaminen

Yleensä haittavaikutuksesta ilmoittavat terveydenhuollon ammattilaiset. Sen vuoksi on suositeltavaa, että keskustelet asiasta terveydenhuollon ammattilaisen, kuten lääkärin tai farmasistin kanssa. Myös potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä haittavaikutuksista suoraan, esimerkiksi kansallisten lääkevalvontaviranomaisten ylläpitämillä, potilaille tarkoitetuilla verkkoilmoituslomakkeilla tai puhelimitse. Saat tietoa haittavaikutuksen ilmoittamisesta asianomaiselta viranomaiselta, jonka yhteystiedot löydät tästä: luettelo Euroopan talousalueen valtioiden kansallisista lääkevalvontaviranomaisista.

Jos kärsit haittavaikutuksesta tai jos epäilet sitä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Euroopan lääkevirasto ei voi vastaanottaa haittavaikutusilmoituksia suoraan potilailta tai kuluttajilta. Virasto ei voi myöskään antaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa tai vahvistaa, onko käyttämäsi lääke oireidesi syynä.

Lisätietoa: Tiesitkö, että voit ilmoittaa haittavaikutuksista itse

 EMA
EudraVigilance