Web-raportin tarkastelu

Voit hakea web-raporttia lääkkeiden tai vaikuttavien aineiden epäillyistä haittavaikutuksista käyttämällä selaustoimintoa A–Z.

Kaikkien web-raporttien ulkoasu, tietoalkiot ja toiminnot ovat samat. Verkossa esitetty luku on aina juokseva kokonaismäärä ilmoitetuista epäillyistä vakavista/ei-vakavista spontaaneista tapauksista edellisen viikon loppuun mennessä. Luvut päivitetään verkossa maanantaisin. Web-raportissa olevat tiedot ovat ilmoituksista, jotka täyttävät Tietolähteet-sivulla esitetyt kriteerit.

Kukin web-raportti käsittää 7 taulukkoa.

Taulukko 1 – Ilmoitusten määrä

 • Tässä taulukossa esitetään EudraVigilance-tietokannassa edellisen viikon loppuun mennessä esitettyjen ilmoitusten juokseva kokonaismäärä. Taulukossa on tietoja ilmoitusten määrästä ikäryhmän, sukupuolen, maantieteellisen alkuperän ja ilmoittajan luokituksen mukaan.

Taulukko 2 – Saapuneiden ilmoitusten määrä ajan kuluessa

 • Tässä taulukossa on saapuneiden ilmoitusten määrä viimeisten 12 kuukauden ajalta maantieteellisen alkuperän mukaan.
 • Näkyvissä on myös ilmoitusten kokonaismäärää osoittava trendiviiva.

Taulukko 3 – Ilmoitusten määrä ETA-maittain

 • Tässä taulukossa on ilmoitusten lukumäärä ETA-maan mukaan.
 • Kartassa on suhteellinen toistuvuusjakauma ilmoitusten kokonaismäärästä kussakin maassa.
 • Grafiikassa esitetään ilmoitusten kokonaismäärä kussakin maassa.

Taulukko 4 – Ilmoitusten määrä elinjärjestelmittäin

 • Taulukossa esitetään ilmoitusten määrä elinjärjestelmittäin.
 • Haittavaikutukset kohdistuvat eri elinjärjestelmiin MedDRA-luokituksen mukaisesti.
 • Ilmoitusten määrää elinjärjestelmittäin voidaan tarkastella viidessä eri näkymässä: ikäryhmä, sukupuoli, vakavuus, ilmoittajan luokitus ja maantieteellinen alkuperä.

Taulukko 5 – Ilmoitusten määrä valitussa elinjärjestelmässä

 • Tässä taulukossa esitetään ilmoitusten lukumäärä valitun elinjärjestelmän mukaan.
 • Haittavaikutukset kohdistuvat eri elinjärjestelmiin MedDRA-luokituksen mukaisesti. Valitusta elinjärjestelmästä on saatavana kolme taulukkoa: ensimmäisessä taulukossa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoittajan luokituksen mukaan ja kolmannessa maantieteellisen alkuperän mukaan.

Taulukko 6 – Ilmoitusten määrä valittujen haittavaikutustermien osalta

 • Tässä taulukossa esitetään ilmoitusten määrä käyttäjän valitseman haittavaikutustermin mukaan.
 • Haittavaikutustermi vastaa ilmoittajan ilmoittamaa epäiltyä haittavaikutusta; tämä välilehti näyttää yksityiskohtaisimmat tiedot.
 • Haittavaikutustermi perustuu MedDRA-sanastoon.
 • Valitusta haittavaikutustermistä on saatavana kolme taulukkoa: ensimmäisessä taulukossa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoittajan luokituksen mukaan ja kolmannessa seurauksen mukaan.

Taulukko 7 –Taulukkomuotoinen luettelo

 • Tässä taulukossa on taulukkomuotoiset luettelot ilmoitusten suodatusehtojen valintaan perustuvina.


Lisätietoja

Tärkeää

Taulukossa 1 oleva ilmoitusten juokseva kokonaislukumäärä on se arvo, jota tulee käyttää EudraVigilanceen ilmoitettujen ilmoitusten kokonaismäärästä valitun lääkkeen tai vaikuttavan aineen osalta.

Taulukoista 3, 4, 5 ja 6 saatavissa tiedoissa otetaan huomioon epäillyt haittavaikutukset, joista on ilmoitettu ilmoituksissa. Koska ilmoitus voi viitata useampaan kuin yhteen haittavaikutukseen, tieto EI edusta EudraVigilanceen ilmoitettujen ilmoitusten kokonaismäärää, vaan ilmoituksiin liittyvien haittavaikutusten määrää.

Taulukoista 2 ja 7 saatavat tiedot ovat ilmoitusten lukumäärä ajan kuluessa.

 EMA
EudraVigilance