Potilasturvallisuutta koskevat varoitukset

Euroopan lääkevirasto julkaisee potilasturvallisuutta koskevia varoituksia, kun se suosittelee suurten muutosten tekemistä lääkkeen myyntilupaan. Myös kansalliset lääkevalvontaviranomaiset julkaisevat potilasturvallisuutta koskevia tiedotteita jäsenvaltioissa hyväksytyistä lääkkeistä. Katso yhteystiedot tästä: luettelo Euroopan talousalueen valtioiden kansallisista lääkevalvontaviranomaisista.

Kaikista lääkkeeseen liittyvistä huolenaiheista tulee aina keskustella oman lääkärin tai farmasistin kanssa. Euroopan lääkevirasto ei voi antaa yksittäisille potilaille neuvoja heidän hoidostaan tai sairaudestaan.

 EMA
EudraVigilance