Tekijänoikeudet

Tämän verkkosivuston (EU:n tietokanta lääkkeiden epäiltyjä haittavaikutuksia koskevista ilmoituksista) haltija on © EMA [1995–2021].

Nykyisen Euroopan unionin ja kansainvälisen lainsäädännön nojalla Euroopan lääkevirasto omistaa tämän verkkosivuston tekijänoikeudet sekä tietokannan ja sen sisällön oikeudet, ellei toisin mainita.

Näillä verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ja niitä saa jäljentää ja/tai jakaa kokonaan tai osittain käytetyistä välineistä ja/tai formaateista riippumatta kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että virasto mainitaan aina aineiston lähteenä. Tämä tieto on merkittävä jokaiseen aineistosta tehtävään kopioon.

Aineistoa saa lainata ilman etukäteislupaa edellyttäen, että lähde mainitaan aina.

 EMA
EudraVigilance