Epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten tarkastelu verkossa

Homepage image

Tällä verkkosivustolla voit katsella tietoa sellaisten lääkevalmisteiden epäillyistä sivuvaikutuksista, eli epäillyistä haittavaikutuksista, joilla on myyntilupa Euroopan talousalueella (ETA).

Keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta ilmoituksia voi tarkastella joko lääkevalmisteen tai vaikuttavan aineen nimen perusteella. Muiden kuin keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta tietoihin pääsee vain vaikuttavan aineen nimen perusteella.

Katsoaksesi COVID-19 -rokotteista tehtyjä haittavaikutusilmoituksia, seuraa tätä linkkiä, sitten valitse kirjain 'C' ja siirry kohtaan “COVID-19”.

Key information
bullet Tällä verkkosivustolla olevat tiedot liittyvät epäiltyihin haittavaikutuksiin eli lääketieteellisiin tapahtumiin, joita on havaittu lääkkeen käytön aikana mutta jotka eivät välttämättä liity lääkkeeseen tai ole sen aiheuttamia. .
bullet Epäiltyjä haittavaikutuksia koskevien tietojen ei pidä tulkita tarkoittavan sitä, että lääke tai vaikuttava aine aiheuttaa havaitun vaikutuksen tai että lääkettä tai vaikuttavaa ainetta ei ole turvallista käyttää. Lääkkeen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä pitäviä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet perusteellisen tieteellisen arvioinnin.
Euroopan lääkevirasto julkaisee nämä tiedot, jotta sen sidosryhmät ja suuri yleisö voisivat tutustua niihin tietoihin, joita Euroopan unionin sääntelyviranomaiset käyttävät lääkkeen tai vaikuttavan aineen turvallisuuden arviointiin. Avoimuus on keskeinen viraston toimintaa ohjaava periaate.
 EMA
EudraVigilance