Yhteystiedot

Keneen otan yhteyttä?

Olen potilas tai huoltaja

  • Jos sinulla on käyttämääsi lääkettä koskevia huolenaiheita tai kysyttävää tällä verkkosivustolla olevista tiedoista, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
  • Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksesta, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Potilaat voivat enenevässä määrin ilmoittaa epäillyistä haittavaikutuksista eri tavoin, esimerkiksi kansallisten lääkevalvontaviranomaisten ylläpitämillä, potilaille tarkoitetuilla verkkoilmoituslomakkeilla ja puhelimitse. Katso luettelo kansallisista lääkevalvontaviranomaisista Euroopan talousalueella saadaksesi tietoa haittavaikutuksesta ilmoittamisesta.
  • Euroopan lääkevirasto ei voi vastaanottaa potilaiden tai huoltajien tekemiä ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista. Virasto ei voi myöskään antaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa.

Olen terveydenhuollon ammattilainen.

  • Jos sinulla on jonkin lääkkeen turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ota yhteyttä maasi kansalliseen lääkevalvontaviranomaiseen. Katso luettelo kansallisista lääkevalvontaviranomaisista ETA-alueella.
  • Euroopan lääkevirasto ei voi kerätä terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista. Virasto ei voi myöskään antaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa.

Minulla on teknisiä ongelmia verkkosivuston käyttämisessä tai en pysty tarkastelemaan web-raportteja.

Saat teknistä tukea EMA Service Desk portaalista.

Edustan kansallista lääkevalvontaviranomaista tai lääkeyhtiötä, ja minulla on kysymys EudraVigilance-järjestelmän käyttöoikeuksista ammatillisiin tarkoituksiin.


Lähetä kysymyksesi EMA Service Desk -portaalin kautta.

Muut kysymykset tai tiedustelut

  • Mene EMA Service Desk -portaaliin käyttämällä lääkeviraston ylläpitämän järjestelmän käyttäjätunnuksia (ei koske Eudravigilancea). Jos sinulla ei ole tiliä tai olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, napauta tästä.

Muut kysymykset tai tiedustelut

 EMA
EudraVigilance