Søgning

For centralt godkendte lægemidler gives der adgang til indberetninger via navnet på lægemidlet eller navnet påden aktive substans.

For ikke-centralt godkendte lægemidler gives der kun adgang via navnet på den aktive substans.

Søgning A-Z

 

* Ikke-centralt godkendte lægemidler

 EMA
EudraVigilance