Advarsler vedrørende patientsikkerhed

Det Europæiske Lægemiddelagentur offentliggør advarsler vedrørende patientsikkerhed, når det anbefaler vigtige ændringer af markedsføringstilladelsen af et lægemiddel. Nationale lægemiddelkontrolmyndigheder offentliggør også information om patientsikkerhed for lægemidler, der er godkendt i medlemsstaterne. Se listen over nationale lægemiddelkontrolmyndigheder i EØS for kontaktinformation.

Du bør altid diskutere enhver eventuel bekymring vedrørende et lægemiddel med din læge eller farmaceut på apoteket. Det Europæiske Lægemiddelagentur kan ikke rådgive patienter om deres behandling eller sygdom.

 EMA
EudraVigilance