Se en webindberetning

Du kan søge efter webindberetninger om formodede bivirkninger ved et lægemiddel eller en aktiv substans ved hjælp af A-Z-søgeværktøjet.

Alle webindberetninger har samme opstillingsform og de samme dataelementer og funktioner. Det tal, der vises på nettet, er altid det samlede antal alvorlige/ikke-alvorlige spontane tilfælde indberettet indtil udgangen af den foregående måned. Tallene opdateres online hver mandag. Den information, der stilles til rådighed i webindberetningerne, er baseret på individuelle sager, der opfylder de kriterier, som beskrives på datakilde-siden.

Hver webindberetning består af 7 faneblade

Faneblad 1 - Antal individuelle sager

 • Dette faneblad giver det løbende, samlede antal individuelle sager, som er identificeret i EudraVigilance indtil udgangen af den foregående uge. Det viser information om antallet af individuelle sager efter aldersgruppe, køn og geografisk oprindelse.

Faneblad 2 – Antal individuelle sager modtaget over tid

 • Dette faneblad viser antallet af individuelle sager modtaget i løbet af de sidste 12 måneder efter geografisk oprindelse.
 • Der vises også en tendenskurve for at angive det samlede antal individuelle sager.

Faneblad 3 – Antal individuelle sager efter EØS-land

 • Dette faneblad viser antallet af individuelle sager inddelt efter EØS-land.
 • Kortet viser den relative hyppighedsfordeling af det samlede antal individuelle sager i hvert land.
 • Grafen viser procentdelen af det samlede antal individuelle sager i hvert land.

Faneblad 4 - Antal individuelle sager inddelt efter bivirkningsgruppe

 • Dette faneblad viser antallet af individuelle sager inddelt efter bivirkningsgruppe.
 • Bivirkningsgrupperne er baseret på en klassificering af bivirkningen ved hjælp af MedDRA-ordbogen.
 • Der findes fire visninger, som angiver antallet af individuelle sager for hver bivirkningsgruppe, inddelt efter aldersgruppe, køn, alvorlighed, indberettergruppe og geografisk oprindelse.

Faneblad 5 - Antal individuelle sager for en udvalgt bivirkningsgruppe

 • Dette faneblad viser antallet af individuelle sager for en udvalgt bivirkningsgruppe.
 • Bivirkningsgrupperne er baseret på en klassificering af bivirkningen ved hjælp af MedDRA-ordbogen.
 • Der er tre indberetninger tilgængelige for en udvalgt bivirkningsgruppe: Den første indberetning viser oplysningerne efter aldersgruppe og køn, den anden efter indberettergruppe og den tredje efter geografisk oprindelse.

Faneblad 6 - Antal individuelle sager for en udvalgt bivirkning

 • Dette faneblad viser antallet af individuelle sager for en udvalgt bivirkning, som er defineret af brugeren.
 • Bivirkningen svarer til den formodede bivirkning, der er indberettet af indberetteren. Dermed giver dette faneblad det mest detaljerede informationsniveau.
 • Bivirkningen er baseret på MedDRA-ordbogen over termer for bivirkninger.
 • Der er tre indberetninger tilgængelige for en udvalgt bivirkning: Den første indberetning viser oplysningerne efter aldersgruppe og køn, den anden efter indberettergruppe og den tredje efter resultat.

Faneblad 7 – Oversigt

 • Fanebladet viser oversigten over individuelle sager baseret på udvælgelsen af filterkriterier.


Yderligere oplysninger

Vigtigt

Det løbende samlede antal individuelle sager i faneblad 1 er den værdi, der bør anvendes til at bestemme det samlede antal individuelle sager, der er blevet indberettet til EudraVigilance or et udvalgt lægemiddel eller en aktiv substans.

I faneblad 3, 4, 5 og 6 tages der højde for den/de formodede bivirkning(er), der er indberettet i en individuel sag. Eftersom en individuel sag kan henvise til mere end én formodet bivirkning, afspejler informationen IKKE det samlede antal individuelle sager, der er blevet indberettet til EudraVigilance, men antallet af relaterede bivirkninger.

faneblad 2 og faneblad 7 angives det antal individuelle sager, der er indberettet i et tidsrum.

 EMA
EudraVigilance