Kontakter

Hvem bør jeg kontakte?

Jeg er patient eller omsorgsperson

  • Hvis du har bekymringer i forbindelse med et lægemiddel, som du tager, eller har spørgsmål til den information, som du har set på denne side, rådes du til at tale med en sundhedsprofessionel.
  • Hvis du gerne vil indberette en bivirkning, rådes du til at tale med en sundhedsprofessionel. Patienter kan i stigende grad indberette om formodede bivirkninger på forskellige måder, som f.eks. ved hjælp af onlineblanketter for patientindberetning på nationale lægemiddelmyndigheders hjemmesider og over telefonen. Se listen over nationale lægemiddelmyndigheder i EØS for information om, hvordan du kan indberette en bivirkning.
  • Det Europæiske Lægemiddelagentur kan ikke modtage indberetninger fra patienter eller omsorgspersoner om formodede bivirkninger og kan heller ikke yde individuel lægehjælp.

Jeg er en sundhedsperson

Det Europæiske Lægemiddelagentur kan ikke modtage indberetninger fra sundhedsprofessionelle om formodede bivirkninger og kan heller ikke yde individuel lægehjælp.

Jeg har tekniske problemer med hjemmesiden eller kan ikke se webindberetningerne.

  • Gå ind på EMA's servicedesk-portal ved hjælp af dine brugeroplysninger for systemer, som EMA er vært for (undtagen Eudravigilance).

Jeg arbejder ved en national lægemiddelmyndighed eller medicinalvirksomhed og har et spørgsmål om adgang til EudraVigilance-systemet i professionelt øjemed.

  • Gå ind på EMA's servicedesk-portal ved hjælp af dine brugeroplysninger for systemer, som EMA er vært for (undtagen Eudravigilance).

Alle andre spørgsmål eller forespørgsler

  • Gå ind på EMA's servicedesk-portal ved hjælp af dine brugeroplysninger for systemer, som EMA er vært for (undtagen Eudravigilance).
 EMA
EudraVigilance