Ophavsret

Indholdet af denne hjemmeside - "Europæisk database over indberetninger om formodede bivirkninger" - er © EMA [1995-2024].

Med mindre andet er anført, er Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med gældende EU- og international lovgivning ejer af ophavsretten og databaserettighederne til denne hjemmeside og dens indhold.

Information og dokumenter, der gøres tilgængelige på disse hjemmesider, er offentlige og kan gengives og/eller distribueres, helt eller delvist, uanset de anvendte metoder og/eller formater, til ikke-kommercielle og kommercielle formål, forudsat at agenturet altid angives som kilde til materialet. Kildehenvisningen skal omfatte alle kopier af materialet.

Der må citeres fra sådant materiale uden forudgående tilladelse, forudsat at kilden altid angives.

 EMA
EudraVigilance