Ansvarsfraskrivelse

Hver gang du søger efter en webindberetning, vil du få vist en ansvarsfraskrivelse. For at se individuelle indberetninger skal du bekræfte, at du har læst og forstået ansvarsfraskrivelsen.

Ansvarsfraskrivelsen indeholder følgende oplysninger:

  • Informationen på dette websted afspejler ikke nogen bekræftelse af en potentiel sammenhæng mellem lægemidlet og den/de observerede virkning(er).
  • Informationen på dette website vedrører formodede forbindelser, der afspejler indberetterens observationer og meninger. En videnskabelig vurdering af årsagssammenhængen mellem et lægemiddel og en virkning er en del af den løbende overvågning af fordele og risici ved et lægemiddel. Vurderingen tager højde for mange andre faktorer, som f.eks. patientens sygdomstilstand og sygehistorie.
  • Informationen kan omfatte kendte bivirkninger, der allerede er indeholdt i produktresuméet (SmP) og indlægssedlen.
  • Antallet af formodede bivirkninger i EudraVigilance bør ikke tjene som grundlag for at afgøre, om det er sandsynligt, at en bivirkning vil forekomme. Grunden hertil er, at det er nødvendigt at sætte antallet i sammenhæng med andre faktorer, som f.eks. hvor mange mennesker, der tager lægemidlet, og hvor længe lægemidlet har været på markedet.
  • Hvert individuel sag i EudraVigilance henviser generelt til en enkelt patient, dog kan mere end én bivirkning være blevet indberettet i en indberetning. Derfor vil antallet af bivirkninger og antallet af individuelle sager ikke altid være ens.
  • Indberetningerne af bivirkninger i EudraVigilance indeholder ikke alle tilgængelige oplysninger vedrørende fordele og risici ved et lægemiddel og bør ikke anvendes alene, når der skal træffes beslutninger om en patients behandlingsmetode. Der skal først indhentes oplysninger fra andre informationskilder, herunder produkt-/ordineringsinformation.
  • Patienter og forbrugere bør ikke stoppe eller ændre ordineret medicinsk behandling uden forudgående samråd med sundhedspersonale.

 EMA
EudraVigilance