Online adgang til indberetninger om formodede bivirkninger

Hjemmesidebillede

På denne hjemmeside kan du se data om formodede bivirkninger for markedsførte lægemidler i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

For centralt markedsførte lægemidler gives der adgang til indberetninger via navnet på lægemidlet eller navnet på den aktive substans. For ikke-centralt markedsførte lægemidler gives der kun adgang via navnet på den aktive substans.

For adgang til bivirkningsrapporter for COVID-19 vacciner, følg dette link, klik derefter på bogstavet 'C' and rul ned til "COVID-19".

Vigtige oplysninger
bullet Informationen på denne hjemmeside vedrører formodede bivirkninger , dvs. medicinske hændelser, der er blevet observeret efter brug af et lægemiddel, men som ikke nødvendigvis er forbundet med eller forårsaget af lægemidlet.
bullet Information om formodede bivirkninger bør ikke fortolkes som om, at lægemidlet eller den aktive substans forårsager den observerede virkning eller som om det er farligt at anvende. Kun en detaljeret evaluering og videnskabelig vurdering af alle foreliggende data gør det muligt at drage solide konklusioner om fordele og risici ved et lægemiddel.
Det Europæiske Lægemiddelagentur offentliggør disse data, så dets interessenter, herunder den almindelige offentlighed, kan få adgang til information, som europæiske lægemiddelmyndigheder bruger til at vurdere sikkerheden ved et lægemiddel eller en aktiv substans. Åbenhed er et vigtigt ledende princip for agenturet.
 EMA
EudraVigilance