Hvordan indberettes en bivirkning

Indberetningen af bivirkninger udføres normalt af sundhedsprofessionelle, og det anbefales derfor, at du taler med en sundhedsprofessionel, som f.eks. din læge eller farmaceut på apoteket. Patienter kan i stadig stigende grad direkte indberette formodede bivirkninger på forskellige måder, som f.eks. online ved hjælp af blanketter til patientindberetning på nationale lægemiddelkontrolmyndigheders hjemmesider og over telefonen. Henvend dig til den relevante myndighed på listen over nationale lægemiddelkontrolmyndigheder i EØSfor at få at vide, hvordan du kan indberette en bivirkning.

Hvis du oplever en bivirkning eller tror, at du oplever en, bør du søge hjælp hos en sundhedsprofessionel. Det Europæiske Lægemiddelagentur kan ikke modtage indberetninger om bivirkninger direkte fra patienter eller forbrugere. Agenturet er heller ikke i stand til at yde individuel lægehjælp eller bekræfte, om dine symptomer forårsages af din medicin.

Mere information: Vidste du det? Du kan selv indberette bivirkninger

 EMA
EudraVigilance