Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pacjentów

Europejska Agencja leków publikuje ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pacjentów wtedy, kiedy zaleca duże zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie leku do obrotu. Są one dostępne na stronie internetowej dotyczącej bezpieczeństwa pacjentów. Krajowe urzędy ds. rejestracji leków również publikują informacje dotyczące bezpieczeństwa pacjentów odnośnie do leków dopuszczonych do obrotu w państwach członkowskich. Patrz lista krajowych urzędów ds. rejestracji leków w EOG, aby uzyskać dane kontaktowe.

Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące leku należy zawsze omówić z lekarzem lub farmaceutą. Europejska Agencja Leków nie może udzielać porad indywidualnym pacjentom dotyczących leczenia lub choroby.

 EMA
EudraVigilance