Kontakt

Do kogo należy się zwrócić?

Jestem pacjentem lub opiekunem

  • W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z przyjmowanym lekiem lub jakichkolwiek pytań dotyczących informacji dostępnych na tej stronie internetowej należy zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny.
  • W celu zgłoszenia działania ubocznego należy zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny. Coraz częściej pacjenci mają możliwość w różny sposób samodzielnie zgłosić podejrzewane działanie uboczne, np. drogą elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dla pacjentów, zarządzanych przez krajowe organy regulacji, lub telefonicznie. W celu uzyskania informacji, jak zgłosić działanie uboczne, zobacz wykaz krajowych organów regulacji leków w EOG.
  • Europejska Agencja Leków nie może przyjmować zgłoszeń o podejrzewanych działaniach ubocznych od pacjentów ani opiekunów, ani nie jest w stanie udzielić indywidualnej porady medycznej.

Jestem osobą wykonującą zawód medyczny

  • W przypadku zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa leku należy zwrócić się do krajowego organu regulacji leków. Zobacz wykaz krajowych organów regulacji leków w EOG.
  • Europejska Agencja Leków nie może przyjmować zgłoszeń o podejrzewanych działaniach ubocznych od osób wykonujących zawód medyczny, ani nie jest w stanie udzielić indywidualnej porady medycznej.

Mam problem techniczny ze stroną internetową, nie mogę przeglądać raportów internetowych

  • Aby uzyskać pomoc techniczną należy wejść do portalu EMA Service Deskprzy pomocy danych uwierzytelniających użytkownika systemu prowadzonego przez EMA (z wyjątkiem EudraVigilance). Jeżeli nie masz konta lub zapomniałeś hasła, kliknij tutaj

Jestem pracownikiem krajowego organu regulacji leków lub firmy farmaceutycznej i mam pytanie o dostęp do systemu EudraVigilance do celów służbowych

  • Należy wejść do portalu EMA Service Desk przy pomocy danych uwierzytelniających użytkownika systemu prowadzonego przez EMA (z wyjątkiem EudraVigilance). Jeżeli nie masz konta lub zapomniałeś hasła, kliknij tutaj

Wszystkie inne zapytania:

  • Należy wejść do portalu EMA Service Desk przy pomocy danych uwierzytelniających użytkownika systemu prowadzonego przez EMA (z wyjątkiem EudraVigilance). Jeżeli nie masz konta lub zapomniałeś hasła, kliknij tutaj
 EMA
EudraVigilance